• Anasayfa
  • |
  • GEMILERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖN

GEMILERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖN

Çevre ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 26.12.2004 Tarih ve 25682 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik: Türkiye'nin deniz yetki alanlarında gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların deniz ortamına verilmesinin önlenmesi amacıyla gemilerden; atıkların alınması, depolanması ve bertaraf tesislerine taşınması ile ilgili işlemlerin yapılması ve bu amaçla limanlarda kurulması ve işletilmesi gerekli olan atık kabul tesisleri ve atık alma gemilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamakta olup,WEB sitemizin Mevzuat/yönetmelikler bölümünde yayınlanmaktadır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn. Gündüz KAPTANOĞLU -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. -DTO Konsey Başkanı -VDAD -Sn. Eşref CERRAHOĞLU -MARLİM -Denizcilik Sektör Kurulu Bşk -GİSBİR -Meclis Başkan ve Vekilleri -DTO Şubeleri -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Tüm üyelerimiz(WEB Sayfası) -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Danışmanlar -DTO Meslek Komiteleri Bşk.