• Anasayfa
  • |
  • Gemilerde Kapalı Alanlara Giriş

Gemilerde Kapalı Alanlara Giriş

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 12.04.2021 tarihli ve E-63137251-030.02-23169 sayılı yazıda; ambarlar, yük tankları, pompa daireleri, yakıt tankları, koferdamlar, boru devreleri tünelleri (duct keels), balast tankları vb. kapalı mahallere girilirken personelin alması gereken emniyet tedbirlerinin, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde belirlenerek IMO'nun A 27/Res.1050 sayılı Genel Kurul Kararı ile yayımlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bilahare Bakanlıkça yetersiz oksijen, aşırı oksijen, kolay tutuşur ve/veya zehirli gaz bulunan/bulunma ihtimali olan kapalı mahallere girecek gemi personelinin yaralanmalarına ya da ölmelerine sebep olabilecek durumların önlenmesi ve gerekli emniyet prosedürlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla 2013/54 sayılı Uygulama Talimatının yayımlandığı ve söz konusu talimat ile kapalı mahallere giriş operasyonu yapılan gemilerdeki personelin, anılan Kararda belirtilen emniyet tedbirlerini almakla, gemi işleticilerinin ise bu tedbirlerin gemilerinde alınmasını sağlamakla sorumlu tutulduğu ifade edilmektedir. Bununla birlikte, son zamanlarda gemilerde bu hususlarda kazalar yaşandığının tespit edildiği ve gemide kapalı alanlarda meydana gelen kazaları önlemek amacıyla Bakanlıkça yayımlanan 2013/54 sayılı Uygulama Talimatı ve yazıları ekinde özeti yer alan Res. A.1050(27) sayılı Karar kapsamındaki tedbirlere riayet edilmesi, kıyı tesislerinde görev yapan ve gemilerdeki kapalı mahallere girecek personelin konu ile ilgili kıyı tesislerinin ilgili birimleri tarafından farkındalık eğitimlerinin verilerek, bunların kayıt altına alınması ile gemilerde gerekli tedbirleri alınmamış kapalı alanlara kıyı tesisi personelinin girmemesi hususunda gemi ve kıyı tesisi ilgililerinin bilgilendirilmesi istenmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

403_1195_gemilerde_kapal_alanlara_giri_eimza.pdf