• Anasayfa
  • |
  • GEMI SAC VE PROFIL TEMININDE GÜMRÜK MUAFIYETI SAĞL

GEMI SAC VE PROFIL TEMININDE GÜMRÜK MUAFIYETI SAĞL

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü’nden alınan İlgi (a) yazıda; İlgi (b) yazıları ile; 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 167 nci maddesi çerçevesinde Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkındaki 05.02.200 Tarih ve 3955 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı, 2000/53 Sayılı Karar uyarınca düzenlenen ve en son 24.05.2001 Tarih ve B.02.1.DNM/0.07.02.02/001193 Sayılı Yazıları ile güncelleştirilerek Gümrük Müsteşarlığı’na bildirilmiş olan, “Deniz ve Hava Ulaşım Araçlarına Ait Gümrük Vergilerinden Muaf Tutulacak Donatım ve İşletme Malzemesi” listesine bu defa aşağıda G.T.İ.P numaraları verilmiş, gemi sacı, gemilerde kullanılan lama demiri ve gemi profil demiri eklendiğinin bildirildiği, Ancak sehven Gemi Köşebentine ilişkin G.T.İ.P No 721621001000 şeklinde yazıldığı, Lama demiri ile ilgili G.T.İ.P No’ları 721610000011, 721610000012 şeklinde yazıldığı, Doğrularının; Gemi Sacı-G.T.İ.P No:7216.22.00.10.00 Gemi Köşebenti- G.T.İ.P No:7216.50.91.00.00 Lama Demiri-G.T.İ.P No:7216.50.99.99.00 şeklinde olduğu bildirilmektedir. İlgili Sirküler WEB Sitemizde Ticari Bölümde yayınlanmakta olup, bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: BİLGİ: -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri -Türk Armatörler Birliği -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği -Meslek Komitesi Başkanları -GİSBİR -GESAD -İMEAK DTO Şubeleri