Gemi Boya Uygulamaları

UAB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün ekte sunulan 27.12.2022 tarih ve 871631 sayılı yazısında,

17.06.2021 tarihinde kabul edilen MEPC.331 (76) numaralı karar (resulition) ile ülkemizde gemilerin karinalarında kullanılan organik kirlenmeyi önleyici sistemlerde biyosit olarak kullanılan organotik bileşiklerin insan sağlığı ve deniz çevresi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya veya ortadan kaldırmaya ve gemilerin deniz suyu balast tankları, çift cidar alanları ile kargo tanklarının koruyucu kaplamalarının temel gereklerine yönelik usul ve esasların düzenlendiği Gemi Boya Yönetmeliği'nin dayanağı olan Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin (2001) Ek-1'inde (Annex 1) bazı değişikliklerin yapıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 01.01.2023 tarihi itibariyle gemilerde "cybutryne" içerikli gemi boyalarının uygulanmasının yasaklandığı açıklanarak, 01.01.2023 tarihinde yüzeylerinde "cybutryne" içerikli boya bulunan gemilerde uygulanacak işlemlerin ve hangi gemilerin bu kapsamda istisna tutulduğunu detaylı şekilde belirleyen ilgili kural değişikliğine yazıları ekinde yer verildiği bildirilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

8_9_gemi_boya_uygulamalar_.pdf