• Anasayfa
  • |
  • FENER VE TAHLISIYE ÜCRETLERI

FENER VE TAHLISIYE ÜCRETLERI

İLGİ: Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 09.01.2003 Tarih ve 32-208 Sayılı Yazısı. İlgi Yazı ile, 1- Kuruluşlarının, “Fener ve Tahlisiye Ücret Tarifesinin Cezai Şart Uygulama” başlığı altındaki 14. Madde gereği Fener ve Tahlisiye ücretlerini 30 takvim günü içerisinde ödemeyen gemilere esas ücrete %7 ilavesiyle cezalı tahsil yapıldığı, 2- Ancak; Bakanlar Kurulunun 12.11.2003 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 03.11.2003 Tarih ve 2003/6345 Sayılı kararı ile 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü hakkındaki kanun gereği halen uygulanmakta olan aylık %7 gecikme zammı oranı yeniden belirlenerek %4 e indirilmiş olduğu, Yönetim Kurullarının 31.12.2003 Tarih ve 21/35 Sayılı kararı ile de uygulamaya 01.01.2004 tarihinden itibaren başlandığı, 3- Buna göre, Fenerler ve Tahlisiye Ücret Tarifesinin 14.Maddesi 1. ve 2. fıkralarında belirtilen aylık %7 olan oranın %4 olarak uygulamaya konulması , yine aynı maddenin 2. fıkırasında belirtilen ödeme süresinin bitiş tarihinden itibaren 31-60 güne kadar sürelerdeki ödemelerde esas ücrete %50 ilavesiyle işlemine devam edilmesi ve müteakip her 30 güne kadar geçen sürelerde ise esas ücret üzerinden %50 ye ek olarak her ay için %4 ilave edilerek 01.01.2004 tarihinden itibaren uygulanmaya geçildiği, bildirilmektedir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter