• Anasayfa
  • |
  • FENER ÜCRETLERINDE UYGULANACAK ÝNDIRIM

FENER ÜCRETLERINDE UYGULANACAK ÝNDIRIM

YLGY: Kyyy Emniyeti Ve Gemi Kurtarma Y?letmeleri Genel Müdürlü?ü Fener ve Tahlisiye Gelirleri Dairesi Ba?kanly?y’nyn 20.02.2003 tarih ve 162 No.lu yazysy Sayyn Üyemiz, Ylgi yazy ile; Kyyy Emniyeti ve Gemi Kurtarma Y?letmeleri Genel Müdürlü?ü Yönetim Kurulunun 06.02.2003 gün ve 3/11 sayyly toplantysynda, Ülkemiz limanlaryna gelen yerli ve yabancy bayrakly yolcu gemilerine münhasyr olmak üzere sefer sayylaryna bakylmaksyzyn liman ve liman irtibatly bo?az ücretlerinde (Transit seferler dy?ynda) 03 Mart 2003 tarihinden ba?lamak üzere fener ve tahlisiye ücretlerinde % 20 oranynda indirim uygulanaca?y belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygylarymyzla Deniz YPEK Genel Sekreter