• Anasayfa
  • |
  • Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı Hk.

Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı Hk.

Sayın Üyemiz,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından; “Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı” 18 Şubat 2020 Tarihli ve 31043 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,

Madde 1- 18/07/2019 tarihli ve 8730 sayılı "Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararı’nın Geçici Madde l’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 1 - (1) Farklılaştırılmış akaryakıt tanımına uygun akaryakıt satışı yapan dağıtıcı lisansı sahipleri, en geç 01/03/2021 tarihine kadar durumlarını bu Karara uygun hale getirmekle yükümlüdür. Bu tarihe kadar dağıtıcı lisansı sahipleri "İşaretleme ve Katkılama Bildirimi’ni Kuruma sunarak akaryakıtlara katkılama yapabilirler. Bu tarihe kadar Ek-1 ile talep edilen bilgi ve belgeleri Kuruma sunarak gerekli onayı almayan veya faaliyetlerini bu Karara uygun hale getirmeyen dağıtıcı lisansı sahipleri 01/03/2021 tarihinden sonra farklılaştırılmış akaryakıt satışı gerçekleştiremez.””

şeklindedir.

Söz konusu Kurul Kararı Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel”, “Teknik” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinde yayımlanmaktadır.

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                           

Cengiz ÖZKAN                          

Genel Sekreter V.                       

179_599_599_179.pdf