• Anasayfa
  • |
  • Elektrikli Taşıt Montaj Elemanı Ulusal Yeterlilik Taslağı

Elektrikli Taşıt Montaj Elemanı Ulusal Yeterlilik Taslağı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 16.05.2023 tarih ve 5464 sayılı ekli yazısında, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nden alınan 24.04.2023 tarihli ve 81986 sayılı e-postaya atfen, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve  İzmir Ticaret Odası İşbirliği ile Hazırlanan "Elektrikli Taşıt Montaj Elemanı (Seviye 3)" ve "Elektrikli Taşıt Montaj Elemanı (Seviye 4)" Ulusal Yeterliklerine ait taslaklara dair görüşlere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu itibarla, konuya yönelik görüş ve önerilerinizin en geç 25 Mayıs 2023 tarihine kadar (ulusalyeterlilik@subu.edu.tr) veya Kemal Paşa Mahallesi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Esentepe Kampüsü T4 Blok SAYEM, Serdivan/SAKARYA adresine posta yolu ile iletilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

382_1388_elektrikli_ta_t_montaj_eleman_ulusal_yeterlilik_tasla_.pdf