• Anasayfa
  • |
  • Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu

Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 23.02.2021 tarihli ve 1830 sayılı ekte sunulan yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; sanayicilerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde üretimi olmayan ürünlerde askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemizin temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir.

Ekte bir örneği sunulan ve hâlihazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi paylaşılmakta, Avrupa Birliği ithalat değerinin 15.000 avronun altına düştüğü için Komisyon tarafından 2022 Ocak döneminde listeden çıkartılması öngörülen ve listede kırmızı ile renklendirilen eşyaya yönelik olarak 2022 yılından sonra da askıya alma uygulamasının devam etmesinin talep edilmesi durumunda, ilgili firmaların en geç 01/03/2021 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerektiği bildirilmektedir.

Konu hakkında bilgi, tarih ve formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabildiği ve askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için ise 2021/18 sayıl, Askıya Alma' Sistemine İlişkin Tebliğ’in (ithalat: 2021/18) incelenebileceği vurgulanmakta olup, detaylı bilgi için ekte belirtilen ilgili kişi irtibat bilgilerinden erişim sağlanabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

226_649_ekonomik_tarife_sorunlar_grubu_etsg_sekt_r_duyurusu.pdf