Dünya Kadınlar Günü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 07.03.2022 tarih ve 2408 sayılı yazı ile Ülkemizin en büyük kadın girişimci ağını oluşturan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun, ülkesini seven, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunan değerli üyelerinin, gerçekleştirdikleri projeler ile kadın girişimciliğini görünür hale getirdikleri,

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sayın Nurten ÖZTÜRK'ün imzasıyla kadın girişimciliğin ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik mektubun Ek'te sunulduğu hususu belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

200_1460_d_nya_kad_nlar_g_n_.pdf