• Anasayfa
  • |
  • DÜNYA BANKASI İHRACAT FINANSMANI ARACILIK KREDISI ( EFIL IV) UYGULAMA ESASLARI HK.

DÜNYA BANKASI İHRACAT FINANSMANI ARACILIK KREDISI ( EFIL IV) UYGULAMA ESASLARI HK.

Sayın Üyemiz, Türk Eximbank/Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’den alınan ilgi yazıda, Dünya Bankası tarafından Türk Eximbank’a tahsis edilen İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi kapsamında, gemi/yat yapımı, makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren ve tersane yatırımı yapan Türkiye’de yerleşik firmaların ihracat işlemleri ve ihracat amaçlı yatırımlarına yönelik yerel piyasalardan sağlanacak ya da ithal edilecek mallar ile yapı harcamalarının finansmanına yönelik olarak hazırlanan “İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi Uygulama Esasları” 08.08.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği , Yazıda devamla, program kapsamında uygun bulunan hammadde, aksam, teçhizat, tesis ve yapı harcamalarının, işletme sermayesi veya yatırım kredileri ile finanse edileceği; belirtilen alanlardaki projelerin Bankalarınca değerlendirilerek uygun bulunan firmalara orta/uzun vadeli olarak döviz cinsinden kullandırılacak krediye ilişkin koşulların işlem bazında Türk Eximbank tarafından belirleneceği, kredi başvurularının Türk Eximbank Genel Müdürlüğü’ne yapılması hususu bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM : BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - TÜRKLİM - GİSBİR Derneği - GESAD - RODER - UND - GEMTAC - ZEYPORT - S.S. Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taş. Koop. - S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi - S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop. -DTO Şubeler -7149/7199 No’lu Meslek Komiteleri