• Anasayfa
  • |
  • Dolandırıcılık İhbarı Hk.

Dolandırıcılık İhbarı Hk.

İlgi : İMEAK DTO Samsun Temsilciliği'nin 24.01.2020 tarih ve 16 sayılı yazısı

Odamız Samsun Temsilciliği'nden iletilen yazıda özetle; acentelik işlemlerinin yürütülmesi için proforma teklifi sırasında firmanın dolandırıcılık girişimine maruz kaldığı, gerçek firma statüsünde olmayan kişi ve kişilerin, geminin acentelik ve gemi tedariği işlemleri ile ilgili masrafların çeşitli şahıslar adına banka ve/veya sahte firma adı altında şahsi hesaplara yatırılması girişiminde bulunulduğu, yapılan araştırmada yükleyici firma ve tedarikçi kişilerinin telefonlarının Suriye uyruklu kişiler adına kayıtlı dolandırıcılara ait olduğunun tespit edildiği ifade edilmektedir.

Üyelerimizin bu tarz sorunlarla karşılaşmamaları için özellikle, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nun 9.maddesinin  6.fıkrasında yer alan "Ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden 5'inci maddede belirtilen deniz tacirleri ile beşinci fıkra hükmünde belirtilenlerden deniz ticaretiyle uğraşanlar, bulundukları ildeki Deniz Ticaret Odasına kaydolmak zorundadırlar" hükmü gereği Odamıza kayıt zorunluluğunun olduğunun ve iş bağlantısı yapılmak istenen firmaların Odamızın web sayfasından üyeliklerinin kontrol edilmesinin, Gemi Brokerleri Derneği, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği veya tanıyıp güvendiği yerlerden araştırma yapmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                         

İsmet SALİHOĞLU                   

Genel Sekreter                       

150_492_doland_r_c_l_k_ihbar_hk.pdf