• Anasayfa
  • |
  • Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi 2020 Yılı Tavan ve Kontrol Ücretleri

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi 2020 Yılı Tavan ve Kontrol Ücretleri

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında yayımlanan duyuruda ;

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge'nin 13'üncü maddesi gereğince İdare'nin, dolu konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama hizmeti için tartım hizmet bedelinin tavan (üst sınır) ücretini belirleyip ilan edeceği, söz konusu tavan ücretin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında artırılacağı belirtildiğinden ve TUİK verilerine göre 2019 yılı TÜFE oranı %15,18 olduğundan 2020 yılı için uygulanması gereken dolu konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama tartım hizmet bedeli tavan ücretinin 89,34 TL olarak hesaplandığı, Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) belgesi düzenlenmiş konteyner başına belirlenmiş tavan ücretinin 2020 yılı için Döner Sermaye İşletme Daire Başkanlığına aktarılacak %5'lik kısmının 4,47 TL olarak hesaplandığı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

155_496_do_rulanm_br_t_a_rl_k_dba_belgesi_2020_y_l_tavan_ve_kontrol_cretl.pdf