• Anasayfa
  • |
  • Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Ve Çıkış Senelik İzin Belgesi Kartı Başvuruları ve Ücretleri

Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Ve Çıkış Senelik İzin Belgesi Kartı Başvuruları ve Ücretleri

T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün web sayfasında;

5/1806 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen 18.11.1961 tarihli ve 10961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ve söz konusu Yönetmeliğe dayanarak çıkartılan 08.05.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı genelge ile 04.10.1991 tarihli ve 1991/223 sayılı genelge uyarınca milli emniyetimizi ve gümrük hatlarımızın korunması, gemilere giriş-çıkışın disiplin altına alınması amacıyla yabancı limanlara sefer yapan milli gemilerimizle limanlarımıza gelen yabancı bayraklı gemilere iş gereği veya başka geçerli sebeplerle girip çıkmak isteyen ilgililerin söz konusu Yönetmeliğin 2 ila 10'uncu maddeleri gereği senelik ve geçici izin belgeleri almaları zorunluluğu bulunduğu belirtilerek giriş kartı başvurusu yapmak isteyen firmaların başvuru yaparken aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi gerektiği bildirilmektedir. 

  1. a)      Başvuru evrakları 01/12/2020 -31/12/2020 tarihleri arasında İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.
  2. b)      Giriş Kartı müracaatları, Mülki İdare Amirliklerinden havale alındıktan sonra İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılacak olup, havale alınmayan dosyalar işleme alınmayacaktır.
  3. c)       Vizeleme İşlemleri; 2020 yılında firmalara verilmiş olan yeni kartların (işten çıkarılan personele ait kartlarda dahil olmak üzere) İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne teslimine müteakip vizeleme işlemi yapılacak olup, ilgili firmanın eksik kart ibraz etmesi halinde başvuruları red olacaktır.
  4. d)      Vizeleme (bandrol) işlemi 02/01/2021 -31/01/2021 tarihleri arasında İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nce yapılacaktır.
  5. e)       2020 yılında Ticaret Bakanlığı kurumsal kimlik tasarımı uyarınca yeni nesil kartlar basıldığından 2019 ve öncesi verilen kartların vizeleme işlemi yapılmayacağından yeni kart başvurusu yapılması gerekmektedir.

 

DAHA ÖNCE KART BAŞVURUSU YAPMIŞ FİRMALAR İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Yeni Kart İçin Gerekli Belgeler

FİRMA İÇİN:
*Faaliyet Belgesi( Yeni Tarihli)

PERSONEL İÇİN:
*SGK Bildirimi (Son 2 aylık)
*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* İkametgâh Belgesi (Geçerli Tarihli)
* 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Arka yüzüne TC ve Firma adıyla)

Vizeleme için Gerekli Belgeler

FİRMA İÇİN:
*Faaliyet Belgesi( Yeni Tarihli)

PERSONEL İÇİN:
*SGK Bildirimi (Son 2 aylık)

İLK DEFA KART BAŞVURUSU YAPACAK FİRMALAR İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

FİRMA İÇİN:
*Ticaret Sicil Gazetesi (Faaliyet alanını gösterir kısım mutlaka olacaktır.)
*Faaliyet Belgesi (Yeni tarihli)
*Vergi Levhası
*Vekâletname
*İmza Sirküleri

PERSONEL İÇİN:
*SGK Bildirimi (Son 2 Aylık)
*İkametgâh Belgesi aslı (Geçerli Tarihli)
*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
*2 adet Vesikalık fotoğraf (Arka yüzüne TC ve Firma adıyla)

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce firmalara verilen Dış Hatlara Sefer yapan Gemilere Giriş Çıkış Belgesi 2021 yılı Ücretleri;
Vizeleme İşlemlerinde Bandrol İşlemi (Bandrol başına) :  5.50 TL (Beş lira elli kuruş)        (KDV Dahildir)
Yeni Kart İşlemlerinde yeni kart işlemi (Kart başına) :     17 TL  (Onyedi lira)             (KDV Dahildir)
olarak belirlenmiştir. 

Not:Ücretler firma adına İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğün bağlantısı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü veznesine veya aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılacak olup, alınan makbuz ile İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden kartların teslim alınması gerekmektedir.

 

Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Senelik İzin Belgesi Hesap Numarası;

Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü

Ziraat Bankası ANKARA Kamu Kurumsal Şubesi

Hesap No: 13517898-5170

İban: TR650001001745135178985170

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

1370_3371_d_hatlarda_sefer_yapan_gemilere_giri_ve_k_kart_cretleri_imzal_.pdf