• Anasayfa
  • |
  • DIŞ EKONOMIK İLIŞKILER KURULU VE İŞ KONSEYLERI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELIK HK.

DIŞ EKONOMIK İLIŞKILER KURULU VE İŞ KONSEYLERI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELIK HK.

“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 23.06.2008 tarih ve 26915 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve iş dünyasının somut iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunu ve bu Kurula bağlı olarak faaliyet gösteren konseylerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Bilgilerinize arz/rica ederim. Saygılarımla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: - Tüm Üyeler (WEB Aktarım) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri -Meslek Komite Başkanları