• Anasayfa
  • |
  • DENIZLERDE VE İÇSULARDA TICARI / AMATÖR(SPORTIF) A

DENIZLERDE VE İÇSULARDA TICARI / AMATÖR(SPORTIF) A

Sayın Üyemiz, “Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2004-2006 Av Dönemine Ait 36/1 Numaralı Sirküler” ile “Denizlerde ve İçsularda Amatör(Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 36/2 Numaralı Sirküler de Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Sirkülerler” Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 16.08.2005 Tarih ve 25908 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Sirkülerlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Sirkülerler Ek’te sunulmaktadır. Bilgi ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. EKLER: Ek-1: 36/1 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Sirküler (1 Sayfa) Ek-2: 36/2 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Sirküler (1 Sayfa) DAĞITIM: -Tüm Üyelerimiz(WEB Sayfasında) -İMEAK DTO Şubeleri -7147 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri