• Anasayfa
  • |
  • DENIZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKINDA KANUN VE LIMANLAR KANUNUNDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HK.

DENIZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKINDA KANUN VE LIMANLAR KANUNUNDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HK.

“Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve Limanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 29.07.2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun değişikliği ile, Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun’un 1, 2, 20. maddeleri tamamen değiştirilmiş Kanuna Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 3 eklenmiş, 3 üncü maddede yer alan “tüzüğü” ibaresi “yönetmeliği” şeklinde düzenlenmiş, 4. maddenin 1. ve 3. fıkraları değiştirilmiş, 5. maddede yer alan “tüzük” ibaresi “yönetmelik” şeklinde düzenlenmiş, 6. maddenin 1. fıkrasında yer alan “yükleme markası” ibaresi “yük miktarı ve yükleme markası” şeklinde düzenlenmiş, 7. maddede yer alan “tüzüğüne” ibaresi “yönetmeliğine” şeklinde değiştirilmiş, 8. maddenin 2. fıkrasının ikinci cümlesi, 11. maddenin 2. fıkrası ve 1. fıkrasında yer alan “tüzüğüne” ibaresi “yönetmeliğine” şeklinde değiştirilmiş, 21. maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları, 22. maddenin 1. fıkrası, 23. maddenin son fıkrası yeniden düzenlenmiş, ayrıca 618 Sayılı Limanlar Kanunu’nun 2. maddesi değişikliğe uğramıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Meclis Başkan ve Vekilleri -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Danışmanlar -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları