• Anasayfa
  • |
  • DENIZDE CAN KURTARMADA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR

DENIZDE CAN KURTARMADA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR

Sayın Üyemiz, İlgi : ICS’den alınan 13.11.2002 tarih ve ICS (02) 55 sayılı yazı ve eki ICS mektubu. Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) Odamıza gönderilen “ Denizde Can Kurtarma” konulu ilgi yazıda özetle aşağıdaki bilgiler verilmektedir: ICS Yürütme Komitesi’nin Eylül ayındaki son toplantısında “ Tampa” olayı ışığında denizde can kurtarmanın çeşitli durumları hususunda yeniden görüşmeler yapılmıştır. Bilindiği üzere, geçen Ağustos ayında Wallenius Wilhelmsen filosunun bir parçası olan          “ Tampa” gemisi denize elverişsiz bir tekneden çok sayıda insan kurtarmış, ancak, daha sonra bunları Avustralya karasuları içinde gemiden indirmede sorunlarla karşılaşmıştı. ICS Yürütme Komitesi’nin yukarıda değinilen toplantısında, gemi kiralayanların, tehlike içindeki kimselere yardımcı olmak üzere yön değiştirerek gemiyi geciktirmemeleri için gemi kaptanlarına baskı yaptıkları şeklindeki bir rapor endişe ile not edilmiştir. ICS Yürütme Komitesi, ileri gelen gemi kiralayanlara; böyle durumlarda yardım sağlanması için kaptana hukuki ve insani yükümlülükleri bakımından tam destek verilmesini temin etmek üzere tüm ticari çıkar gruplarının teşviki için bir mektup gönderilmesini istemiştir. Gemi kiralayanlara ait uygun bir listenin belirlenmesinde karşılaşılan bazı sorunlardan sonra, İlgi ICS yazısı ekindeki mektup halen yüzlerce şirketin başkanlarına gönderilmek üzeredir. ICS Üyeleri, benzeri güçlüklerle karşılaştıkları takdirde bu mektubu el altında bulundurmalarını şirketlerine önermek isteyebilirler. İlâveten ICS Yürütme Komitesi , tehlike içindeki kişilere yardım sağlama hususunda gemi kaptanları için basit, yol gösterici kuralların düzenlenmesini kararlaştırmıştır. Bir yol gösterici broşür hazırlanmaktadır. ICS Sekreteryası, denizde can kurtarma ile ilgili olaylara ait raporların ve özellikle kurtarılan kişilerin gemiden karaya çıkarılmasında karşılaşılan güçlüklere dair raporların bildirilmesinin memnuniyetle karşılanacağını belirtmiştir. İlgi yazı ve ekindeki “ denizde tehlike içindeki kişilere yardım eden gemi sahiplerine, bu davranışlarının ticari toplumun tam desteğini göreceğini belirten ” ICS mektubu ilişiktedir. (Ek-1) Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter