• Anasayfa
  • |
  • Denizcilik Sektöründe Kilit Çalışanlar

Denizcilik Sektöründe Kilit Çalışanlar

T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 04.12.2020 tarih ve 68265 sayılı yazısında ;

Tüm dünyada ve ülkemizde hızla yayılan ve pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının önlenmesi için risklerin en aza indirilerek denizyolu taşımacılığını idamesinin her zamankinden daha fazla önem arz ettiği, salgınla mücadelede denizyolu taşımacılığının sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla gemiadamlarının yaşanabilecek kısıtlamalarda kilit personel olarak gemiye katılış ve gemiden ayrılışlarını kolaylaştırmak için söz konusu işlemlerin Ek’te yer alan kurallar çerçevesinde yürütülmesi için karar alındığı, ayrıca denizcilik kolunda faaliyet gösteren ilgililerin de görev yaptıkları süre içinde lojistik sektöründe çalışanlar için belirlenen kurallara tabi olmasının sağlandığı, konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın da görüşlerinin alındığı belirtilerek konunun önemine binaen denizcilik sektörüne duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

1357_3351_denizcilik_sekt_r_nde_kilit_al_anlar_04122020.pdf