• Anasayfa
  • |
  • DENIZCILIK MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTIRILECEK PIYASA GÖZETIMI VE DENETIMINE İLIŞKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

DENIZCILIK MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTIRILECEK PIYASA GÖZETIMI VE DENETIMINE İLIŞKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

“Denizcilik Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 01.08.2008 tarih ve 26954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği ile, -16/2/2005 tarihli ve 25729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizcilik Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Denetim görevlisi: Denizcilik Müsteşarlığı merkez teşkilatınca piyasa gözetim ve denetimi için görevlendirilen Gemi Survey Kurulu uzmanlarını, denizcilikle ilgili fakülte ve yüksekokullardan mezun olan ve Denizcilik Müsteşarlığı merkez teşkilatınca piyasa gözetim ve denetimi için görevlendirilen Denizcilik Uzmanı ve Denizcilik Uzman Yardımcılarını," -Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Komisyon yılda bir defa toplanır." Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Meclis Başkan ve Vekilleri -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları