DENIZCILERE DUYURU HK.

İlgi (a) yazı ile; Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Saha Komutanlığı’ndan alınan İlgi (b) yazıda, 28.03.2005 (29.02.2005 yedek) tarihlerinde 10:00-13:00 saatleri arasında 41°05´00 K- 42°10´00 K enlemleri ve 029°30´00 D - 031°00´00 D boylamları arasında kalan sahada güdümlü mermi atışı icra edileceği bildirilmektedir. Can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği - DTO Konsey Başkanı - S.S.Gemi Armatörleri Motorlu Taş Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Denizcilik Sektör Kurulu Bşk. - MARLİM - Meclis Başkan ve Vekilleri - DTO 7147 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - İst.And.Yak.Kumcular Ür. ve Paz. Koop. - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İst.Batı.Yak.Kumcular Ür. ve Paz. Koop. - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları