DENIZALTI KABLO ARIZASI

Sayın Üyemiz, İLGİ: Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 21.04.2003 tarih ve B.02.1.DNM71.01.00.02.01/797-3178 sayılı yazısı. İlgi yazı ile, 1- Türl Telecom A.Ş. tarafından Makamlarına gönderilen yazıda, Şirketlerinin uluslararası ve yurt içi trafiğini İstanbul-Muğla arasında taşımak amacıyla, 06.02.1994 tarihinde servise verilen TURMEOS-1 Denizaltı Fiber Optik kablo sistemini kurduğu günden beri, deniz taşıtları ve balıkçı aktiviteleri nedeniyle sistemlerinin 10 kez arıza yaptığı, bu arızalardan 6 adedinin son bir yıl içinde gerçekleştiği, bu arızalardan 3 adedinin Çanakkale/Bozcaada açıklarındaki gemilerin demir yerleri dışına demirlemelerinden, 2 adedinin ise İstanbul/Yeşilköy açıklarında trol ve gırgır ağı ile balık avlamalarından meydana geldiği, 2- Bu arızalara sebebiyet vermemek amacıyla, Çanakkale/Bozcaada açıklarında belirlenmiş demir yerleri dışına gemilerin demirlenmelerinin sağlanması, 3- İstanbul/Yeşilköy açıklarında trol ve gırgır ağı ile balık avcılığı yapan gemilerin ise bu konuda gerekli tdbirleri almaları hususları, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımla, Deniz İPEK Genel Sekreter