• Anasayfa
  • |
  • DENIZ YOLU İLE YAPILACAK DÜZENLI SEFERLERE DAIR YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HK.

DENIZ YOLU İLE YAPILACAK DÜZENLI SEFERLERE DAIR YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HK.

Sayın Üyemiz, 25.11.2010 tarih ve 27766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Deniz Yolu İle Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkındaki” yönetmeliğin 6. Maddesinin birinci fıkrası “Hat izni almak isteyen işletmeciler, İdarece belirlenecek belgeler ile Bölge Müdürlüğü’ne; birden fazla Bölge Müdürlüğü’nü ilgilendiren hat izin başvurularında ise, ilgili Bölge Müdürlüklerine ayrı ayrı başvuruda bulunur. Ancak kalkış veya varış noktası büyükşehir belediyesi olan yerlerdeki hat izin başvurusunun değerlendirilebilmesi için mevcutta faal olanlar hariç öncelikle ilgili büyükşehir belediyesince tabi olduğu özel mevzuata göre düzenlenen ruhsat belgesinin ibrası zorunludur. Aynı büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer alan limanlar veya iskeleler arasında yapılan düzenli seferlerde mevcutta faal olanlar için de ilgili büyükşehir belediyesince tabi olduğu özel mevzuata göre düzenlenen ruhsat belgesi aranır.” şeklinde ve aynı yönetmeliğin 8. Maddesinin ikinci fıkrası da “ üç ay” ibaresi “altı ay” olarak değiştirilerek 19.02.2011 Tarihli 27851 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlgili Resmi Gazete Örneği (1 Sayfa) (Web Sayfamızda) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Meslek Komite Başkanları - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - T.D.İ. A.Ş. - İDO A.Ş. - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Koster Armatörleri Derneği - İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş. - S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop. - S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop. - S.S. Beykoz Mot. Taş. Koop. - S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop. - S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop. - 15, 33, 34, 42, 43, 45, 47 No’lu Meslek Komiteleri