DENIZ TICARETI DERGISI HK.

      Sayın Üyelerimiz, Aralık 2004 Ayından itibaren Deniz Ticareti Dergisi Odamız tarafından yayınlanacaktır.       Dergi ile ilgili reklam ve diğer hususlarda bilgi almak istediğiniz ilgililerin ismi ve irtibat bilgileri aşağıdadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Bahri METE Tel:  0212-2520600 Faks:0212-2494434 e-mail:bahri@vitsan.com.tr Koordinatör: Ali YILDIZ Tel:0216-6514880 Faks:0216-6514892-93 e-mail:info@dtopetrol.com Reklam Bölümü: Nevra SARIBEY Semra ÖZASKAN Tel:0216-6514880 Faks:0216-6514892-93 e-mail:info@dtopetrol.com DAĞITIM: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB) -Y. Kurulu Başkan ve Üyeleri -Basın Yayın Komisyonu