• Anasayfa
  • |
  • Deniz Gözetim İşletme Yetki Belgesi

Deniz Gözetim İşletme Yetki Belgesi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 03.10.2020 tarih ve 66016 sayılı yazısında;

19.11.2019  tarihli, ve 30953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliğine dayanarak Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Uygulama Yönergesinin 14.08.2020 tarihli ve 840 sayılı Bakanlık Makamı oluru ile yürürlüğe girdiği,

Söz konusu Yönergenin 11 inci maddesinin birinci fırkasının (b) ve (c) bentleri uyarınca kıyı tesislerinin, deniz gözetim hizmeti veren işletmelerin İdareden yetki almış olduğuna ve deniz gözetim yetkilerinin idareden yetki almış işletmelerde görevli olduğuna yönelik gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamakla yükümlü olduğu,  Keza Yönergenin geçici 1 inci maddesi üçüncü fıkrası uyarınca , mevcut Deniz Gözetim İşletme Yetki Belgesinin Yönergenin yayımlandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde yenilemeyen işletmelerin deniz gözetim hizmeti yetkilerini kaybedecekleri ,

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, İdareden yetki almış işletmelerde görevli bulunan deniz gözetim yetkililerine ilişkin gerekli kontrollerin yapılmasının zorunlu hale getirildiği, deniz gözetim yetkililerinin tanıtım belgelerinin yanında olmadan gözetim yapmak üzere kıyı tesisine girişlerine izin verilmeyeceği,

Bu itibarla, mevcut işletme yetki belgelerini Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönergesinin yayımlandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde yenilemeyen işletmelerin deniz gözetim hizmeti yetkilerini kaybedecekleri bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

1358_3354_deniz_g_zetim_hizmet_imzal_.pdf