• Anasayfa
  • |
  • DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYİ TADİL EDEN 1996 PROTOKOLÜNE ÇEKİNCEYLE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR HK.

DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYİ TADİL EDEN 1996 PROTOKOLÜNE ÇEKİNCEYLE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR HK.

“Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşmeyi Tadil Eden 1996 Protokolüne Çekinceyle Katılmamız Hakkında Karar” 13.03.2010 tarih ve 27520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bilgileriniz arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Meclis Başkanlık Divanı -SS Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Başkan ve Üyeleri -İMEAK DTO Şubeleri -YK Yedek Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Meslek Komite Başkanları