DENETIM KAMPANYASI HK.

İlgi Yazı ile; 1. Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu üyesi ülke limanlarına giden gemilere 1 Eylül – 30 Kasım 2005 tarihleri arasında, gemilerin telsiz istasyonlarının, Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemine (GMDSS) uygunluğunun denetlenmesi için Yoğun Denetim Kampanyası uygulanacağının Paris MOU tarafından duyurulmuş olduğu, 2. Söz konusu denetim kampanyasının, rutin Liman Devleti Kontrolü denetimleri ile birlikte yürütüleceği, denetimler sırasında; geminin telsiz operatöründen telsiz istasyonunun düzgün ve amacına uygun çalıştığını göstermesinin isteneceği, bunun yanında geminin GMDSS ve ekipmanları ile tüm komünikasyon ve bakım kayıtlarının SOLAS, STCW Kodu ve ISM Kodu ile uyumlu olduğunun kontrol edileceği belirtilmiştir. 3. Bu itibarla, yukarıda bahsi geçen denetimlere hazırlıklı olunması amacıyla Paris MOU üyesi ülke limanlarına sefer yapacak Türk Bayraklı gemilere limanlarımızdan kalkışından önce Bölge Müdürlükleri tarafından yapılacak ön sörvey uygulamaları ve periyodik denetimlerde bu hususlara dikkat edileceği bildirilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Gereği: Bilgi: - Türk Armatörler Birliği - DTO YK Başkan ve Üyeleri - VDAD - DTO YK Yedek Üyeleri - Tüm Üyelerimiz (WEB) - Meslek Komitesi Başkanları