• Anasayfa
  • |
  • DEIK/TÜRK-İSPANYOL İŞ KONSEYI ORTAK TOPLANTISI

DEIK/TÜRK-İSPANYOL İŞ KONSEYI ORTAK TOPLANTISI

İLGİ : Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’nin 3 Eylül 2003 tarih ve ISP/2003- 2270 sayılı yazısı. DEİK/Türk-İspanyol İş Konseyi Ortak Toplantısı, 16 Eylül 2003 tarihinde, CONRAD INTERNATIONAL/İSTANBUL’da yapılacaktır. Bahse konu toplantının gündem maddeleri ve programına ait bilgiler ilgi yazıda yer almış olup, söz konusu yazının bir örneğe Ek’te sunulmaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek : İlgi yazı fotokopisi.