DALIŞ İZNI HK.

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın 15.12.2004 tarih ve 2919 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; İ.E.T.T. ile Trantoray Hazinadaroğlu Ünivar Adi ortaklığı taahhüt konusu, Eminönü-Kabataş (2,781 km) arasındaki güzergahta yapılmakta olan Raylı Toplu Taşıma sistemine ait enerji, haberleşme ve kontrol-kumanda kablolarının Galata köprüsü açılır kısmında deniz geçişlerinin yapılması için, kabloların deniz geçiş işlerinin tasarımının yapılması, deniz kablolarının serilmesi, fiber optik kablolar hariç olmak üzere deniz kabloları ile kara kablolarının doğrudan veya harici tüp pano içine tesis edilecek bara üzerinden eklenmesi işinin şirketlere verildiği, Bu tarife göre uygulamada kablolar köprünün açılır kısmında denize dikey taşıma bacaklarına bağlanmakta ve özel kablo serme arabası ile köprünün açılır parçaları arasında kalan aralıktan araba ile baştan diğer başa hareket halinde iken bir yandan da kablo bırakarak serilmesini temin edeceği, döşenmesi gereken 18 kablo bulunmakta olup döşeme arabasının bir seferde 2 kablo döşeyeceği, Bir geçişin 4 saat süreceği planlanmış olup, bu işlemin Köprü altı seyrüseferinin en az olduğu saatlerde tekne geçişlerinin durdurulması ile olacağı, 11 Aralık tarihinden itibaren kablo serim işine başlanılacağı, kablo serim işleminin 12 gün sürmesinin planlandığı, Kablo serimlerinin Galata Köprüsü deniz trafiğinin en az olduğu gece saatlerinde gerçekleştirileceği, belirtilen tarihler arasında uygun buldukları saatlerde Galata köprüsünün deniz trafiğine kapatılması ve Dalgıçlık hizmetlerinin Derin Dalgıçlık Ltd. Şti. tarafından ehliyetli sualtı adamları ile gerçekleştirileceği hizmet teknesi olarak Balıklı-1 teknesinin görev alacağının bildirilerek izin talebinde bulunulduğu,İlgi talebin İstanbul Liman Başkanlığı’nca tetkik edilmiş olup, Balıkadam Amil TURGAY, Balıkadam Bilal YILMAZ, Balıkadam Cem AKTAN tarafından dalıştan sorumlu Dalış Amiri Serdar SÖZEN’in kontrolünde, 16.12.2004 – 27.12.2004 tarihleri arasında, 23.00 – 03.00 saatleri içerisinde ( 4 saat olarak ) BALIKLI-1 isimli Yolcu motoru ile gerekli emniyet tedbirlerini Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği’nin kapsamında alınması, Haliç’e girecek ve çıkacak tekneleri uyarmak üzere köprünün her iki tarafına uyarı için tekne konulmasına, VHF 16 ile sürekli uyarının yapılması, Can, Mal, Seyir Emniyetini tehlikeye düşürmemek için çalışma saatleri içerisinde Galata Köprüsünden içeriye giriş ve dışarıya çıkış yapılmaması için seyire yönelik planlamanın önceden yapılması, dalış süresince dalışa yönelik Uluslararası Kurallara uygun işaret ve alametlerin çekilmesi kaydıyla, ilgili kurumların bilgisi dahilinde 618 sayılı Limanlar Kanunu’nun 6.maddesi uyarınca dalış izni verilmiş olduğu bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Su Altı Dalış Planı (1 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri