• Anasayfa
  • |
  • DAHILDE İŞLEME REJIMI TEBLIĞI (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ (İHRACAT: 2011/19)

DAHILDE İŞLEME REJIMI TEBLIĞI (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ (İHRACAT: 2011/19)

20/12/2006 tarih ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası, “(2) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az %50 olması halinde (komple tesis veya gemi inşasına ilişkin düzenlenen belgelerde üretimin %50’sinin tamamlandığının belgelenmesi halinde) dahilde işleme izin belgesine belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.” şekilde değiştirilmiştir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - MK Başkanları - VDAD - GİSBİR - GESAD - İMEAK DTO Şubeler - 4,5,6,7,8 Nolu Meslek Komiteleri