• Anasayfa
  • |
  • Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre-YGM Uygulaması Hk.

Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre-YGM Uygulaması Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 2013/19 sayılı “Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre-YGM Uygulaması” konulu Genelge yayınlanmıştır.
 
Söz konusu Genelge ile Gümrük İdareleri’nce verilecek Dahilde İşleme İzinlerine ilişkin süreler Genelge ekinde yer alan İzin Süreleri Tablosu ile yeniden düzenlenmiştir.
 
Genelge’de özetle ; İzin Süreleri Tablosu’nda yer alan işleme faaliyetlerinin verilen süre içinde bitirilmemesi durumunda, 2006/12 sayılı Tebliğin 23 ve 24 üncü maddeleri uyarınca haklı sebebe dayalı olarak ek süre verilmesinin mümkün bulunduğu belirtilmekte olup, söz konusu tabloda gemi inşa, komple tesis ve benzeri ile üretim süreci 12 (on iki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünler için ek süre proje süresi kadardır.
 
Söz konusu Genelge ile 21/05/2009 tarih ve 2009/75 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
 
Saygılarımızla,
                                                                                                
 
Murat TUNCER
Genel Sekreter
 
EK : 2013/19 sayılı Genelge (3 sayfa)
 

Gereği :                                                                               Bilgi :
- Tüm Üyeler (web)                                                             - YK Başkan ve Üyeleri
- Türk Armatörler Birliği                                                        - YK Yedek Üyeler                
- S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop.                                             - MK Başkanları
- VDAD
- KOGAD
- GİSBİR
- GESAD
- Gemi Kumanyacıları Derneği
- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği
- Gemi Brokerleri Derneği
- İMEAK DTO Şubeler