CLC SERTIFIKASI

İLGİ : a) Denizcilik Müsteşarlığı’nın 31.01.2003 Tarih ve 0207 Sayılı Yazısı Bildiğiniz üzere; CLC’92 Uluslararası Sözleşmesi’ne 27.01.2000 Tarihli ve 4507 sayılı Kanunla katılmamız uygun görülmüş ve sözleşme, Bakanlar Kurulu’nun 2001/2669 sayılı kararı gereğince 24.07.2001 gün ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve CLC’92 ve FUND’92 Sözleşmeleri, ülkemiz bakımından 17.08.2002 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Üyelerimizce CLC Sertifikası verme yetkisinin hangi kurumda olduğu hususu ile söz konusu sertifikanın en geç 20/02/2003 tarihine kadar armatörlerin elinde bulundurulması gerektiği Odamıza bildirilmiştir. CLC Sertifikası’nın Denizcilik Müsteşarlığınca hangi tarihte düzenlenmeye başlanacağı hususu Denizcilik Müsteşarlığı’na Odamızca sorulmuş ve Denizcilik Müsteşarlığı ilgi (a) yazı ile sertifikanın hangi kuruluş tarafından düzenleneceğini ihtiva eden uygulama kanun tasarısı taslağı üzerinde Bakanlıklar arasında bir mutabakata varılamadığından, şimdiye kadar konu ile ilgili bir düzenleme yapılamadığı bildirilmiştir. Ayrıca, 2000 tondan fazla hidrokarbonu dökme olarak taşıyan donatanın kirlenme zararlarından sorumluluğunu karşılamak amacıyla, sigortacılık konusunda 4059 sayılı Kanun gereğince yetkili kurum durumunda bulunan Hazine Müsteşarlığı ile Denizcilik Müsteşarlığı’nın birlikte yürüttüğü çalışmaların zaman alacağı bildirilerek, sözkonusu sertifikanın donatanların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yapılan görüşmeler neticesinde, 31.03.2003 tarihine kadar West Of Scotland and Northern Ireland Search and Rescue Region, HM Coastguard Navy Buildings, Eldon Street, GRENOCK PA 16 7QY adresinde mukim, 01475 553355 nolu telefon ve 01475 553357 nolu fax’a sahip, M.C.A Maritime and Coastquard Agency isimli firma aracılığıyla temin edilmesinin mümkün kılındığı belirtilmiştir. Bilgi ve gereğini rica ederim. Saygılarımla, Deniz İPEK Genel Sekreter