ÇHC İHTILAF HK.

Sayın Üyemiz, İlgide yazı ile, T.C. Pekin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin 18.02.2009 tarihli yazısına atfen; son dönemde, Çin ile ticari ilişkide bulunmak isteyen firmalardan ve bazı işadamlarından ulaşan bilgilerden, aşağıda bilgileri verilen ve Çin’de yerleşik bulunan ALİ EKİNCİ isimli şahsın, ticari işlemlerde yardımcı olmak, aracılık yapmak veya belirli ürünlerin doğrudan ihracatını veya ithalatını gerçekleştirmek iddiasıyla firmalarımız ile temas kurduğu ve sonucunda taahhütlerini yerine getirmeyerek firmalara sıkıntı yarattığı belirtilmektedir. Yazıda, Çin firmalarına ilişkin bilgi edinmek, hukuki ve lojistik destek almak isteyen firmaların öncelikle anılan Ticaret Müşavirliğine başvurmalarının gerektiği ifade edilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla; İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Gereği: Bilgi: - Tüm Üyeler (web) - Türk Armatörler Birliği - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - GİSBİR Derneği - GESAD - KOSTBİR - DTO Şubeler - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri