ÇHC BILGI NOTU HK.

İlgide kayıtlı yazıda, 1. Son dönemde, ülkemiz ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında artan ticari ilişkilerle beraber, firmalarımızın Çinli muhatapları ile kurmuş oldukları ticari ilişkilerde artan sayıda sorunun T.C. Pekin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimize intikal etmekte olduğu bildirilerek, sorunların temelinde firmalar arasında gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek ticari işleme ilişkin gerekli hususları içeren hukuki belgenin düzenlenmemiş ve ticari pratikler çerçevesinde sonuçlandırılmamış olmasının yattığı; 2. Yazıda devamla, anılan Müşavirliğimiz tarafından, belirli bir süredir Müşavirliğimiz ile işbirliği halinde çalışan ve ülkemiz firmalarına etkin bir şekilde danışmanlık hizmeti sağlayan hukuk firmasına bir sözleşme örneği hazırlatıldığı ve firmalarımızın Çinli muhatapları ile yapacakları ticari işlemlerde, bir örneği Ek’te verilen “Bilgi Notu”nda yer alan hususların yanı sıra, sözleşme örneğinin de dikkate alınmasında büyük yarar görüldüğü belirtilerek; sözleşme örneği ile “Bilgi Notu”nun, www.musavirlikler.gov.tr , T.C. Pekin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği internet sitesinde yer aldığı; belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla; Murat TUNCER Genel Sekreter Ek: Bilgi Notu (2 Sayfa) GEREĞİ : BİLGİ: -Tüm Üyeler (web) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Meslek Komite Başkanları -Türk Armatörler Birliği - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. - GİSBİR Derneği - GESAD - KOSTBİR - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - DTO Şubeler