• Anasayfa
  • |
  • Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Taslağı Hk.

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Taslağı Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 26.04.2022 tarihli yazıda;

Endüstriyel faaliyetler, ulaşım, inşaat, müzik yayını ve işyerlerinden kaynaklanan çevresel gürültü ve titreşimin kontrolüne yönelik usul ve esasları kapsayan; çevresel gürültünün çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi, gürültü haritaları ve eylem planlarının hazırlanması, çevresel gürültünün azaltılması için gürültü kontrol tedbirlerinin uygulanması ve çevresel gürültü yönetimi çalışmaları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini amaçlayan “Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği” taslağının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından görüşe açıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Ek-1’de sunulan Genel Gerekçe göz önünde bulundurularak, Ek-2’de yer alan Taslak Yönetmeliğe ilişkin görüş ve önerilerinizin, Ek-3’te sunulan “Görüş Bildirme Formu”na doldurularak 11.05.2022 tarihi mesai bitimine kadar cevre@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

359_1899_1899_359.pdf