• Anasayfa
  • |
  • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği Hk.

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği Hk.

​Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/3)" 31.12.2015 tarihli ve 29579(4.mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek (Tebliğin) Ek-1'deki listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olup,

Kapsamında; Türkiye gümrük bölgesine girecek (Tebliğin) Ek-1'deki listede yer alan atıkların denetim işlemleri, hükmü yer almaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                          

                                                     Saygılarımızla,

                                                     Murat TUNCER

                                                     Genel Sekreter 

 

EKLER:

EK-1: Tebliğ(4 syf)

2_7_Urun_Guvenligi_ve_Denetimi_Teblig_2016_-3.pdf