• Anasayfa
  • |
  • Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği Hk.

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği Hk.

​Sayın Üyemiz,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği" 04.08.2015 tarihli ve 29435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı; 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte belirtilen alt seviyeli kuruluş işletmecilerinin, aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken büyük kaza önleme politika belgesine ilişkin usul ve esasları belirlemek olup,

Kapsamında; Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan alt seviyeli kuruluşlar hakkında uygulanır hükmü yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

 

                                                                                      Saygılarımızla,

 

                                                                                     Murat TUNCER

                                                                                     Genel Sekreter   

 

EKLER

Ek-1: Tebliğ (1 sayfa)

 

DAĞITIM

Gereği:

-Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)

598_3230_gizem.mataraci_doc01701520150804155003.pdf