• Anasayfa
  • |
  • Bureau Veritas'ın 2581 Kapsamında Kabul Edilmesi Klas Kuruluşları Listesine Alınması

Bureau Veritas'ın 2581 Kapsamında Kabul Edilmesi Klas Kuruluşları Listesine Alınması

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nden  alınan 22.01.2021 tarih ve 4126 sayılı yazıda Bureau Veritas isimli kuruluşun 2581 sayılı Kanun kapsamında kabul edilen klas kuruluşları listesinden çıkarılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 25.02.2016 tarihli ve 14126 sayılı Bakanlıkları işleminin iptaline karar veren Ankara 13. İdare Mahkemesi'nin 22.04.2019 tarihli ve 2017/3649E., 2019/1095K. sayılı kararı doğrultusunda Bakanlık Makamının 09.07.2019 tarihli Olur'u ile anılan kuruluşun kabul edilen klas kuruluşları listesinden çıkarıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bu kez Danıştay 10. Daire Başkanlığı'nın 2019/9583E. ve 2020/2859K. sayılı kararıyla yukarıda bahsi geçen yerel mahkeme kararının bozulduğunun Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 28.12.2020 tarihli ve E-17236356-641.04[2018/24]-73046 sayılı yazısı ile Genel Müdürlüklerine bildirildiği ve bu itibarla, Danıştay 10. Daire Başkanlığının bozma kararı doğrultusunda Bureau Veritas isimli klas kuruluşunun "Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 5'inci Maddesinin İkinci Fıkrası Hükmü Gereğince Bakanlığımızca Kabul edilen Klas Kuruluşları" listesine yeniden alınmasının Bakanlık Makamının 19.01.2021 tarihli ve E-19587865-155.05.02-3346 sayılı Olur'u ile kabul edilmiş olduğu ve bu doğrultuda güncellenen yeni listenin Genel Müdürlükleri internet sayfasında yayınlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

111_370_bureau_veritas_n_2581_kapsam_nda_kabul_edilmesi_klas_kurulu_lar_listesine_al_nmas_eimza.pdf