• Anasayfa
  • |
  • BULGARISTAN’IN YENI UYGULAMASI HK.

BULGARISTAN’IN YENI UYGULAMASI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi ile alınan yazıda; Bulgaristan’ı ziyaret eden AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarına yönelik yeni uygulamaya ilişkin yazıda yer alan hususların; 1. Daha önce Bulgaristan’ı ziyaret eden yabancılar için hazırlanan davetiyelerin noter tasdiğinden geçmesi yeterli iken, Sofia Büyükelçiliğimizden ahiren öğrenildiği üzere, Bulgaristan’da yeni bir uygulamaya gidildiği, davetiyelerin noterin yanı sıra, Bulgaristan Göç Ofisi tarafından da onaylanması koşulu getirildiği, 2. Bulgaristan’ı ziyaret edecek AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarına yönelik yeni tip davetiyeler, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı’nın 10 Temmuz 2008 tarihli “Vize Verilme ve Vize Rejimini Belirleme Yönetmeliği” ile uygulamaya geçilmiş olup, Yönetmeliğin davetiyelere ilişkin hükümlerinin Türkçe çevirisinin ilişikte yer aldığı, 3. Yeni uygulamayla birlikle, sözkonusu davetiyelerin davet eden gerçek/tüzel kişi tarafından merkezi Sofya’da bulunan İçişleri Bakanlığına bağlı Göç Ofisi veya Göç Ofisi’nin taşra teşkilatlarından temin edilerek doldurulması sonrasında, önce noter, akabinde de Göç Ofisi veya Göç Ofisinin yerel temsilcilikleri tarafından tasdik edilmesi gerektiği; 4. Yönetmelikle uygulamaya geçilen davetiye tiplerinin; - Gerçek kişiler tarafından hususi ziyaret edilecek yabancılara yönelik davetiye, - Ticaret Kanunu çerçevesinde, ticari faaliyetlerde bulunan gerçek/tüzel kişiler tarafından ticari amaçlı çağrılacak yabancılara yönelik davetiye, - İktisadi Amacı Olmaya Tüzel Kişiler Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan gerçek/tüzel kişilerin, faaliyetleri kapsamında davet edecekleri yabancılara yönelik davetiye, - Yatırımların Teşvik Edilmesi Kanunu çerçevesinde, Bulgaristan’da kayıtlı yabancı tüzel kişi temsilciliği (Bulgaristan dışında kurulmuş şirketlerin Bulgaristan’daki temsilcilikleri)’tarafından ticari amaçlı çağrılacak yabancılara yönelik davetiye, - Bulgar makamları, Bulgaristan Göç Ofisi veya yerel temsilcilikleri tarafından yapılacak tasdik işlemlerinin, noter onayının alınması akabinde aynı gün içerisinde gerçekleştirileceğini ve davetiyelerde Göç Ofisinin onayı bulunmasının vize temini sürecinde kolaylaştırıcı etken olacağının kaydedildiği; bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek: Tercüme ( 1 Sayfa) DAĞITIM : BİLGİ: - Tüm Üyeler (web) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği