• Anasayfa
  • |
  • BIMCO WORKSHOP KONŞIMENTOLAR HUSUSUNDA TOPLANIYOR.

BIMCO WORKSHOP KONŞIMENTOLAR HUSUSUNDA TOPLANIYOR.

Sayın Üyemiz, a) BIMCO Publications A/S’den alınan 12.12.2002 tarihli faks mesajı ve eki. b) BIMCO Publications A/S’den (Courses Division) alınan 15.01.2003 tarihli e-mail mesajı. BIMCO’dan Odamıza gönderilen 12.12.2002 tarihli, Torben C. Strand, Kurslar Bölümü Müdürü imzalı İlgi(a) faks mesajında özetle aşağıdaki bilgiler verilmektedir: 6-7 Mayıs 2003’de, İstanbul’da yapılacak BIMCO Temel Workshop’u BIMCO halen, deniz ticaretinin ana hususları üzerinde yoğunlaşan beş modüler workshop başlatmaktadır. Konulara Starya Zamanı, Konşimento, Zaman Esasına Göre Kiralama, Acentelik, Alım ve Satım dahildir. Bu workshoplar katılımcılara herbir esas konunun prensipleri ve gizli güçlükleri hususunda tam bir temel sağlayacaktır. Workshop’lar biraz denizcilik tecrübesi olan fakat denizcilik endüstrisiyle ilgili bilgilerini genişletmek isteyen katılımcılar için düzenlenmiş olup, modern ticari uygulamanın teknikleri alanında sağlam bir temele gereksinme duyan ve gelecekte karar verici kişiler olacak olan kimselerin gelişmesi için uygundur. Bu seri içindeki herbir workshop’da denizcilik endüstrisinden uzmanlar tarafından iki tam gün sunuş konuşmaları yapılacak; grup tartışmaları ve vaka incelemeleri de olacaktır. Katılımcıların grup tartışmalarına aktif olarak katılımda bulunmaları ümit edilmekte ve beklenmektedir. Herbir workshop’un sonunda katılımcılar kısa bir imtihana girecekler ve bu da bir BIMCO diploması ödülü alınmasına yol açacaktır. Bu diploma eğitimin ve elde edilen bilginin etkinliğini göstermede işverenler ve çalışanlar için değerli olacaktır. Birinci workshop Starya Zamanını ele alacak ve 6-7 Şubat 2003’de Rotterdam’da yapılacaktır. “Konşimentolar” hakkında olacak olan İkinci BIMCO Masterclass Workshop’u ise 6-7 Mayıs 2003’de İstanbul’da yapılacaktır. İlgi(b) e-mail mesajında belirtildiğine göre; katılımcıların grup tartışmalarına faal olarak katkıda bulunmaları beklenecek ve buna teşvik edileceklerdir. Katılımcılar Workshop’un sonunda konuyu anlama seviyelerinin değerlendirilmesi için kitaba bakmanın serbest olduğu” kısa bir imtihana girebilirler. - 2 - Konular aşağıda belirtilenleri kapsamaktadır: • Konşimentonun Üç Önemli Fonksiyonu • Tanzim olunduğu günden önceki tarihin konmasının sonuçları • Konşimento gösterilmeden teslim • Tazminat mektupları • Sahtekârlık • Deniz Yolu Faturaları (Sea Way Bills), e-faturaları (e-bills) ve diğer Taşıma Dökümanları • Lahey ve Lahey/Visby Kuralları • Acentenin Rolü • Vaka İncelemeleri • İsteğe bağlı değerlendirme Tam program www.bimco.dk-click BIMCO Courses-click Upcoming Courses’den temin edilebilir. Kayıt formunu online yoluyla bulabilirsiniz, bu da yüklenebilir ve BIMCO Publications A/S’ye mümkün olduğu kadar çabuk gönderilebilir. Katılımcıların sayısı eğitim maksatları ile sınırlı olacaktır, böylece kayıtlar kesinlikle “ilk gelene ilk hizmet verilmesi” esası dahilinde ele alınacaktır. BIMCO’nun daha sonra yapılacak kursları ise şunlardır: - Bali ve Jakarta’da, 21-25 Mart 2003’de yapılacak “Pratik Acentelik Sorunları ve Pratik Denizcilik Sorunları” kursu. - 7-11 Temmuz 2003’de Kopenhag’da yapılacak olan BIMCO’nun Yaz Denizcilik Okulu. İlgi (b) e-mail mesajı ekte sunulmaktadır. Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter EK: İlgi(b) e-mail mesajı. -  EK - From: Lone K. Jensen [mailto:lkj@bimco.dk] Sent: Wednesday, January 15, 2003 3:42 PM To: DTO MERKEZ OFIS Subject: BIMCO MASTERCLASS WORKSHOP on Bills of Lading, 6-7 May 2003 To: Istanbul & Marmara,Aegean, Mediterranean Black Sea Regions – Chamber of Shipping Deniz Ticaret Odasi