• Anasayfa
  • |
  • “BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETIM VERGISI TUTARLARININ BELIRLENMESI VE BAZI KARARNAMELERDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA İLIŞKIN KARAR”IN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HK.

“BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETIM VERGISI TUTARLARININ BELIRLENMESI VE BAZI KARARNAMELERDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA İLIŞKIN KARAR”IN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HK.

Ek’li “Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13.07.2009 tarihli ve 569 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11’inci ve 12’nci maddeleri, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28’inci maddesi ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5’inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14.07.2009 tarihinde kararlaştırıldığı, belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Hüseyin ERTAN Genel Sekreter V. Ek-1: Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar. (7 Sayfa) DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Sefer KALKAVAN -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Meclis Başkanlık Divanı -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları