• Anasayfa
  • |
  • “BAZI MALLARA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGISI VE ÖZEL TÜKETIM VERGISI ORANLARININ BELIRLENMESINE DAIR KARAR” HK

“BAZI MALLARA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGISI VE ÖZEL TÜKETIM VERGISI ORANLARININ BELIRLENMESINE DAIR KARAR” HK

Sayın Üyemiz, “Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar” Bakanlar Kurulu (Karar No:2009/15315) tarafından 22.08.2009 Tarih ve 27327 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu Kararda; 30.11.2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ek’li (II) Sayılı listesinde yer alan; - 8901.10.10.00.11 Numaralı 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar) - 8901.10.90.00.11 Numaralı Yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar), - 89.03 G.T.İ.P Numaralı Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar ( Şişirilebilir olanlar ile birim ağırlığı 100 kg ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç) mallarda uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranı % 0 (sıfır), Katma Değer Vergisi Oranı ise % 1 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, mükellefler, bu Karar kapsamında teslim edecekleri mallar nedeniyle yükledikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri katma değer vergisi bakımından, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen iade hakkından faydalanamayacakları belirtilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek-1: Bahsekonu Bakanlar Kurulu Kararı (1 Sayfa) Dağıtım: Gereği: Bilgi; -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - GİSBİR - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - KOSBİR - Meslek Komitesi Başkanları - İMEAK DTO Şubeleri - İMEAK DTO 04,05,06,07,15, 42,43,49 ve 50 No’lu Meslek Komitesi Üyeleri