• Anasayfa
  • |
  • BAZI LIMANLARIN ÖZELLEŞTIRILMESINDEN ELDE EDILECEK GELIRLERIN TCDD İŞLETMESI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE GELIRLERIN TCDD İŞLETMESI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE DEVREDILMESINE İLIŞKIN KARAR HK.

BAZI LIMANLARIN ÖZELLEŞTIRILMESINDEN ELDE EDILECEK GELIRLERIN TCDD İŞLETMESI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE GELIRLERIN TCDD İŞLETMESI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE DEVREDILMESINE İLIŞKIN KARAR HK.

“Bazı Limanların Özelleştirilmesinden Elde Edilecek Gelirlerin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 5/6/2007 tarihli ve 29716 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2007 tarihinde kararlaştırılmış olup, bahsekonu karar 29.07.2007 tarih ve 26597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri