• Anasayfa
  • |
  • Bazı Alanların Doğal Sit Alanlarının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi

Bazı Alanların Doğal Sit Alanlarının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi

"Antalya İli Serik ve Kumluca İlçeleri ile Balıkesir İli Ayvalık ve  Marmara İlçesinde yer alan Bazı Alanların Doğal Sit Alanlarının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Kararlar" 20.03.2021 tarih ve 31429 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu kararlara ilişkin ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlar Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

334_937_baz_alanlar_n_do_al_sit_alanlar_n_n_koruma_stat_s_n_n_yeniden_de_erlendirilmesi.pdf