• Anasayfa
  • |
  • BAYRAK DEVLETI UYGULAMALARI

BAYRAK DEVLETI UYGULAMALARI

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 13.04.2004 tarih ve 2040 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, Paris MOU üyesi Avrupa Birliği Ülkelerinin limanlarında yapılan liman devleti denetimleri (PSC) sonucunda, Türk Bayraklı gemilerin tutulma oranlarının çok yüksek olması ve bu durumun da ülkemizi “Çok Yüksek Riskli” ülkeler arasında ve öncelikli denetim listesinde olmasına sebep olması nedeniyle, Denizcilik Müsteşarlığı’nca yabancı limanlara giden Türk Bayraklı gemilere yönelik başlatacakları uygulamaya dair ilgi yazının bir örneği ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. EK: 1 Sayfa T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü SAYI : B.02.1.DNM/0.06.02.GD.20 ANKARA KONU : Bayrak Devleti Uygulamaları 13.04.04 02040 İSTANBUL VE MARMARA, EGE, AKDENİZ, KARADENİZ BÖLGELERİ DENİZ TİCARET ODASINA Meclisi Mebusan Cad. No:22 Salıpazarı/İstanbul İLGİ : 14.01.2004 tarih ve 00213 sayılı yazımız. Bilindiği üzere, Paris MOU kayıtlarına göre, yabancı limanlarda yapılan liman devleti kontrolleri sonucunda, Türk Bayraklı gemilerin tutulma oranlarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, ülkemizin “Çok Yüksek Riskli” ülkeler arasında ve öncelikli denetim listesinde olmasına sebebiyet vermekte, bu da ülkemiz itibarını olumsuz etkilediği gibi, ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. Ülke bayrağını taşıyan gemilerin yabancı devlet limanlarında yapılan denetimler sonucunda eksiklikleri nedeniyle tutulmalarını en aza indirgemek amacıyla, Paris MOU kayıtlarında Kara Listede bulunan diğer ülkelerin de uygulamaya başladığı gibi, Türkiye’de kendi bünyesinde bulunan gemilerin yurtdışındaki (Paris MOU, Tokyo MOU, U.S.C.G., BS MOU) tutulmalarını içeren Türk Bayraklı Gemilerin Tutulma Listesini oluşturacaktır. Bu kapsamda, bir yıl içerisinde bir defadan fazla tutulan Türk Bayraklı Gemiler “Yüksek Riskli Gemiler”, bir yıl içerisinde bir kez tutulan gemiler “Riskli Gemiler”, tutulmadığı halde çok fazla eksikliği bulunan gemiler ise “Gri Liste” kapsamına alınacaklardır. Oluşturulan bu liste Denizcilik Müsteşarlığının internet sitesinde (www.denizcilik.gov.tr) yayınlanacaktır. Sürekli olarak bu listelerde yer alan gemilere, ülkemizin de üyesi bulunduğu IMO, ILO andlaşmalarında (SOLAS, MARPOL, ILO, STCW, vb.) ülke bayrağına idare tarafından bazı durumlarda tanınan muafiyetler tanınmayacak olup Türk Limanlarında çok daha detaylı sörvey uygulamasına tabi tutulacaktır. Bu itibarla, ülkemizin ulusal ve uluslararası alanda itibarının en üst seviyeye çıkarılması için, Müsteşatrlığımızca ilgi yazıda belirtilen uygulamalara ilaveten, yukarıda bahsedilen önemli uygulamanın Odanıza kayıtlı üyelere duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. İmza İsmet YILMAZ