• Anasayfa
  • |
  • “BATI AVRUPA ÖZELLIKLE HASSAS DENIZ ALANI” YENI, Z

“BATI AVRUPA ÖZELLIKLE HASSAS DENIZ ALANI” YENI, Z

İlgi yazıda “Batı Avrupa Özellikle Hassas Deniz Alanı’nda” (The Western European Particularly Sensitive Sea Area) mecburi olarak uygulanacak, yeni, zorunlu Gemi Rapor Verme Sistemini, IMO Deniz Güvenlik Komitesinin 79.ncu oturumunda (1-10 Aralık 2004) kabul etmiş olduğu, bu sistemin uygulanmasına 01 Temmuz 2005 tarihinde başlanacağı bildirilmiştir. İlgi yazı ekindeki, konuyla ilgili kişilere iletilmesi talep edilen “Zorunlu Gemi Rapor Verme Sistemleri” başlıklı, 13.12.2004 tarih ve SN/Circ.242 sayılı IMO sirkülerinde; IMO üyesi hükümetlerden, verilen bilgiyi gemi kaptanlarının dikkatine sunmaları, gereksinimlere uyulmasının zorunlu olduğunun bildirilmesi istenmiştir. İlgi yazı Ek’i (Ek-1) ve Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (Ek-2) ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER : EK – 1 : İlgi yazı Ek’i 13.12.2004 tarih ve SN/Circ.242 Sayılı IMO Sirküleri. EK – 2 : Türkçe çevirisi. DAĞITIM Gereği Bilgi - Tüm Üyelerimiz (WEB) - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - 7121, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 43, 51 No.lu - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Meslek Komitesi Başkanlıklarına