• Anasayfa
  • |
  • Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ Hk.

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ Hk.

" Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/37) " Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 Aralık 2020 tarih ve 31321 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Tebliğ, denizlerimizdeki sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığının (Lagocephalus sceleratus) ekosistemdeki yoğunluğunu ve stoğa katılım oranını azaltarak balon balığının avlanmasını teşvik etmek amacıyla balıkçılara verilecek desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemekte olup, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan ve istilacı balon balığı türünün (Lagocephalus sceleratus) Akdeniz ve Ege Denizine kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemesiyle ilgili usul ve esasları kapsamaktadır.

Balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin genel iş ve işlemlere yönelik usul ve esaslar aşağıda sunulmaktadır.

1-Destekleme kapsamında avcılığı yapılacak balon balığı türü Tebliğin Ek-1'inde yer alan Lagocephalus sceleratustur. Diğer balon balığı türler için avcılık yasak olup, bu türlere ait olan kuyrukların getirilmesi durumunda destekleme ödemesi yapılmayacaktır.

2-Tebliğin Ek-2'sin de yer alan balon balığı kuyruğunun 1.000.000 adet'e kadar (1.000.000 adet dâhil) her bir adet başına beş Türk Lirası destekleme ödemesi yapılacaktır.

3-Kuyruk alımı, 31.12.2020 tarihli mesai bitimine kadar yapılacak olup, ancak daha öncesinde 1.000.000 (1.000.000 adet dâhil) adet'e ulaştığında, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından SUBİS üzerinden alım durdurulacak ve aynı gün içerisinde bahse konu Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

4-SUBİS üzerinden kuyruk ver giriş durduğu andan itibaren, teslim alınmış olsa bile sisteme giriş kaydı yapılamayan kuyruklar için destekleme ödemesi yapılmayacaktır.

5-Balon balığı kuyruk alımları, bu Tebliğin yayımı tarihinden (02.12.2020) itibaren beş iş günü sonra (08.12.2020) başlayacaktır.

6-Balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılamaz, çıkartıldığının tespit edilmesi halinde bu durum hakkında tutanak tutulacak ve getirilen bütün balıklar destekleme kapsamına alınmayacaktır. Balon balığının bütün olarak karaya çıkartılmasının tekrarı halinde, ikinci kez bütün olarak karaya çıkartıldığı tarihten önce teslim edilen kuyruk miktarı kadar destekleme ödemesinden faydalanılacaktır ancak destek dönemi boyunca yeni kuyruk teslimi yapılamayacaktır.

" Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/37)" 01.01.2020 tarihinden itibaren  geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (02.12.2020) yürürlüğe girmiş olup, Tebliğin tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

1350_3281_balon_bal_avc_l_n_n_desteklenmesine_dair_tebli_hk.pdf