• Anasayfa
  • |
  • Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (No: 2021/26)

Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (No: 2021/26)

"Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (No: 2021/26)" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21.08.2021 tarih ve 31575 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek' te sunulmaktadır.

Bahse konu Tebliğ ile Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılmış boyu 12 metre ve üstü gemilere Bakanlık sistemine uygun BAGİS cihazının takılması ve çalışır durumda tutulması zorunlu tutulmuş olup;

Balıkçı gemilerinin kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyet verilerinin GSM, uydu ve diğer iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesini, dijital ortamda kayıt altına alınarak toplanmasını ve değerlendirilmesini, kural ihlallerinin tespit edilmesini ve denetlenmesinin sağlanması,

Ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere boy uzunluğu on iki metre ve üzerinde olan Bakanlıkça ruhsatlandırılmış gemilere takılacak gemi izleme cihazlarını (BAGİS), bu cihazların çalışması, kullanılması, avcılık faaliyetlerine dair kayıtların tutulması ve değerlendirilmesine ilişkin hususlar ile bu hususlarda balıkçı gemisi yetkilisinin yükümlülüklerini kapsamaktadır.

18.05.2016 tarih ve 29716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2016/18)" yürürlükten kaldırılmış olup, "Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (No: 2021/26)" nin tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümlerinde yayınlanmakta ve ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

893_2369_bal_k_gemilerini_izleme_sistemi_tebli_i_no_2021_26_.pdf