BAKANLAR KURULU KARARI HK.

Denizcilik Müsteşarlığının taşra teşkilatında yer alan Mersin Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Elazığ İlinde, görev alanı Hazar Gölü ve Keban, Karakaya, Atatürk ve Çat baraj gölleri ile sınırlı olmak üzere Fırat Liman Başkanlığı kurulması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Ulaştırma Bakanlığının 24/2/2011 tarihli ve 6214 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/2/2011 tarihinde kararlaştırılmış olup, 03.03.2011 tarih ve 27863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (Web Sayfası) -YK Başkan ve Üyeleri -YK Yedek Üyeleri