BAKANLAR KURULU KARARI HK

Gümrük Müsteşarlığı taşra teşkilatında İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı olarak Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğü ile İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı olarak Alaşehir Gümrük Müdürlüğünün kurulması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Devlet Bakanlığının 27/7/2006, 23/8/2006 tarihli ve 019175, 021635 sayılı yazıları üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/9/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı 04.10.2006 tarih ve 26309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. -YK Yedek Üyeleri -VDAD -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası)